JÉGPÁLYA HÁZIREND

 1. BEVEZETÉS

A házirend célja, hogy meghatározza a Győri Jégsportért Alapítvány (továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett jégpálya működését, a területén tartózkodó személyek egymás közötti magatartását és az alapvető működési szabályokat.

A Győri Jégsport Alapítvány által üzemeltett jégpálya (továbbiakban: Jégpálya) területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A jégpálya minden használójának maradéktalanul be kell tartania hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen házirendben foglalt szabályokat.

A házirend hatálya: vendégei, helyiségeinek bérlői és szolgáltatásainak igénybe vevői a Jégpálya területére lépéssel, illetve használatával elfogadják a Jégpálya házirendjét, biztonsági és adatvédelmi szabályait, és tudomásul veszik, hogy azok megszegésekor a Jégpálya elhagyására kötelezhetik őket. A Jégpálya területére érkezőknek a biztonságos működés érdekében, a létesítményben dolgozók kéréseit, utasításait és figyelmeztetéseit maradéktalanul követniük kell.

A házirend nyilvánosságra hozatala, a megismerhetőségének biztosítása a Jégpálya hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel történik, valamint hozzáférhető a www.gyorijegsport.hu illetve a www.gyorietohc.hu weboldalakon is. A házirendben foglalt szabályok megsértése a Jégpályáról való kitiltást vonhatja maga után. A Jégpálya területére való belépéssel a Házirend automatikusan elfogadottnak tekintendő.

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:
 • A Jégpályát mindenki saját felelősségére használhatja, bármilyen, a jégen és a létesítmény területén történő balesetért a Győri Jégsportért Alapítvány nem vállal felelősséget.
 • A jégkarbantartási idő napközben a jég állapotától és az időjárási viszonyoktól függően történik. A jégkészítés ideje alatt a jégen tartózkodni, tilos és balesetveszélyes! Amennyiben illetéktelen személy tartózkodik a jégen jégkészítést nem áll módunkban elvégezni.
 • Hangoskodó, nem megfelelően viselkedő egyén, alkohol vagy drog befolyásoltsága alatt álló személy a Jégpálya területén nem tartózkodhat.
 • A Jégpálya teljes területén dohányozni szigorúan tilos!
 • A Jégpálya területére házi-és egyéb állatott behozni szigorúan tilos! A Jégpálya területére görkorcsolyával és biciklivel bejönni TILOS!
 • Az üzemeltető előzetes írásos engedélye nélkül kereskedelmi és reklámtevékenység (falragaszok, szórólapok, termék promóció, reklámtáblák stb.) folytatása szigorúan tilos!
 • A Jégpálya területén kordonnal és egyéb módon jelzett lezárt, üzemi területekre bemenni tilos! Vendégeink csak a közönség számára fenntartott területen közlekedhetnek, minden műszaki és üzemi területre bemenni és ott tartózkodni veszélyes és SZIGORÚAN TILOS!
 • Az öltözősátorban elhelyezett értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.
 • A távolságtartási és biztonsági szabályokra tekintettel az Üzemeltető a jégfelületre egy időben beengedhető létszámot max.300 főben határozza meg.
 • KÖZÖNSÉGKORCSOLYÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK:
 • A közönségkorcsolyázás alkalmával kötelező a belépésre jogosító belépőjegy, bérlet, belépésre jogosító egyéb dokumentum megváltása, bemutatása.
 • A Jégpálya területén a közönségkorcsolyázás alatt tilos csoportos játékot (hoki, fogócska, labdajáték, „kalózozás” stb.) játszani és gyorskorcsolyában korcsolyázni.
 • Közönségkorcsolyázás ideje alatt a menetiránnyal szemben korcsolyázni, a jégpályán tömörülni, a folyamatos korcsolyázást, haladást akadályozni tilos!
 • A rendezők a rend fenntartása érdekében intézkedésre jogosultak a jégpálya egész területén. A Jégpálya területén mindennemű rongálás anyagi felelősséggel jár.
 • A jégfelületre cipővel, cigarettával, papírzacskóval, műanyagpohárral, csillagszóróval, petárdával, bármilyen csomaggal (hátizsák) bottal vagy egyéb balesetveszélyes tárggyal rámenni szigorúan tilos!
 • A közönségkorcsolyázás ideje alatt az elkerített területen csak az arra illetékesek tartózkodhatnak!
 • Az esetleges balesetekről kötelező baleseti jegyzőkönyvet felvetetni a jegypénztárban. Közönség korcsolyázás alatt egészségügyi, elsősegély ügyeletet van.
 • A nem gumi borítású területeken korcsolyával, élvédő nélkül közlekedni tilos! Ellenkező esetben a bérelt korcsolya élezési díját, valamint a járófelületen okozott kár javításának költségét felszámoljuk.
 • Ittas, kábítószer vagy bódult hatású gyógyszer hatása alatt álló személy a Jégpálya területén nem tartózkodhat, semmilyen szolgáltatásban nem részesülhet. Az ilyen állapotban lévő személyt az üzemeltető kiutasíthatja a létesítményből.
 • A Jégpálya területén trágárul hangoskodó, fegyelmezetlen és rendzavaró, rasszista, valamint a közerkölcsöt sértő bekiabáló; másokat durván becsmérlő valamint szemetelő személyt az üzemeltető kiutasíthatja a létesítményből.
 • Tilos a jégfelújító gép, azaz a rollba, illetve a hűtőgép megközelítése.
 • Amíg a jégfelújító gép a pályán van, a jégen tartózkodni tilos. Továbbá ezen időszakban a pályára a palánkon behajolni, kezeket, karokat benyújtani is tilos. A palánkon az ajtót mindig be kell zárni a jégkészítés alatt.
 • A szemetet az e célra kihelyezett gyűjtőedényekbe kell elhelyezni.
 • A látogató, aki a Jégpálya területére lép be fotókat készíthet az érintett személy/ személyek hozzájárulásával. Fotózni csak a közönség számára megnyitott területeken lehetséges. A jogszerű adatkezelésért a felvételt készítő természetes személy a felelős. Tevékenységéért a Győri Jégsportért Alapítvány felelősséget nem vállal.
 • Újságírási, sporttudományos vagy művészeti és kereskedelmi célból történt fotózás és publikálás a Győri Jégsportért Alapítvány előzetes írásbeli engedélyéhez kötött, valamint szükséges az érintett személyek hozzájárulása is.
 • A Győri Jégsportért Alapítvány fenntartja a jogot arra, hogy a Jégpálya területén, rendezvényein a saját közösségi oldalaira és weboldalaira felvételeket készítsen, melyre a Jégpálya házirendje felhívja a figyelmet. Abban az estben, ha az érintett a Győri Jégsportért Alapítvány közösségi oldalain, weboldalán nyilvánosságra hozott, tömegfelvételnek nem minősülő fotón nem szeretne szerepelni az üzemeltetőnél írásban kérelmezheti a felvétel kikockázását, kitakarását, illetve törlését.
 • A talált tárgyakat a Jégpálya biztonsági szolgálatának kell jegyzőkönyv felvétele mellett leadni. A talált tárgyakról e-mailben lehet érdeklődni az info@jegpalya.t-online.hu e-mailcímen. A megtalálást követő harmadik munkanap után az elvesztett okmányokat a Győri Rendőrkapitányság részére adjuk át, az egyéb talált tárgyakat a Jégpálya üzemeltetője megőrzi a téli idény zárásáig, az ezt követő 3. napon a Győri Önkormányzat Ügyfélszolgálatára továbbítjuk.
 1. VÍRUSVÉDELMI, EGÉSZSÉGVÉDELMI SZABÁLYOK:

Annak érdekében, hogy a Jégpályán mind az itt dolgozók, mind a hozzánk érkező látogatók minél kisebb egészségügyi kockázattal számolhassanak a jelen helyzetben is, a Győri Jégsportért Alapítvány vezetése egy intézkedési tervet dolgozott ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ COVID-19 ajánlásait alapul véve.

 • A pénztárnál, a kölcsönzőnél, büfénél történő sorban állásnál kötelező a maszk viselése, kérjük a lehetőség szerinti 1,5 méter védőtávolság tartását a nem együtt érkezők között.
 • A Jégpálya bejáratainál kézfertőtlenítő kihelyezése szükséges, amelyek használatára külön felhívjuk a vendégek figyelmét.
 • A Jégpályát, csak egészséges személyek látogathatják. A Jégpálya lázasan, COVID-19 gyanús tünetekkel nem látogatható. Az Üzemeltető jogosult a vendégek testhőmérsékletének érintésmentes ellenőrzésére.
 • A Jégpályán kizárólag tünetmentes dolgozók vehetik fel a munkát. Az Üzemeltető jogosult a dolgozók hőmérsékletének érintésmentes ellenőrzésére.
 • A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell a tisztaságra, a fertőtlenítő takarítás elvégzésére.
 • Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (pl. az ajtókilincsek, korlátok, villanykapcsolók, mosdók csaptelepei stb.) vírusölő hatású szerrel naponta többször fertőtlenítésre kerüljenek.
 • A dolgozók által használt mosdóhelyiségek, kiszolgáló, technikai és egyéb helyiségek, illetve a látogatók által használt mosdóhelyiségek folyamatos fertőtlenítése szükséges.
 • A dolgozók, illetve a látogatók mosdóhelyiségeibe kézfertőtlenítő szappant kell kihelyezni, s ennek folyamatos feltöltéséről gondoskodni kell. Emellett ügyelni kell az eldobható papírtörlő folyamatos biztosítására is.
 • A Jégpályán használt asztalok, padok virucid fertőtlenítéséről folyamatosan gondoskodni kell.
 • A kölcsönzőben igénybe vett korcsolyákat a kölcsönzési idő lejárta és visszavételezése után minden esetben vírusölő szerrel fertőtlenítjük, mielőtt azok újra kikölcsönzésre kerülnének.
 • A technikai eszközöket (mikrofon, headset) minden használat után fertőtleníteni kell.
 • A Jégpálya területén található, a látogatókat, vendégeket (is) ellátó, kiszolgáló vendéglátóhelyet illetően a vendéglátóhelyekre vonatkozó jelenleg érvényes általános, valamint Covid 19-re vonatkozó egészségügyi szabályok az irányadóak.
 • A 1,5 m-es szociális távolság betartása a turnusok, foglalkozások alatt nem minden esetben megvalósítható ajánlás, azonban ezekben a helyzetekben is lehetőleg kerülni kell a közvetlen fizikai érintkezést.
 • A Jégpályán mind a dolgozók, mind a látogatók számára 6 éves kor felett kötelező a maszk viselése a közösségi terekben.
 • Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre.
 • A vírus terjedésének megakadályozása érdekében az egészségügyi szabályok fokozott betartásának szükségességét tájékoztató plakátok segítségével a látogatók számára kommunikálni kell a jégpálya bejáratainál.
 • Az ügyeletes vezetőnek gondoskodnia kell a munkatársak folyamatos tájékoztatásáról a Covid 19-cel kapcsolatos, érvényben lévő egészségügyi előírásokkal kapcsolatban.
 • Amennyiben felmerül a fertőzés gyanúja a Nemzeti Népegészségügyi Központ eljárásrendjének megfelelően kell eljárni. Az NNK által létrehozott ingyenesen hívható zöld számok: 06-80-277-455 vagy 06-80-277-456.
 • Készpénzes fizetés helyett lehetőleg az online jegyvásárlást, illetve a kártyás vagy mobileszközzel történő fizetést kell előnyben részesíteni.

A fenti szabályok visszavonásig érvényesek.

Kelt: Győr, 2020.11.02.

Bartalis József

A kuratórium elnöke

Győri Jégsportért Alapítvány

Házirend letöltése (pdf)